MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije

Martinov svet logoti brez

 

Operacija MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije nastaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja (pristop Leader) preko LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

 

O OPERACIJI

V sklopu operacije MARTINOV SVET – vstopnica SAŠA regije, se bo v Šmartnem ob Paki uredil turistično informacijski center (TIC), zgradil se bo sanitarni objekt s kolesarnico za e – kolesa, zaposlilo se bo eno osebo za polni delovni čas, ki bo skrbela za pripravo in izvajanje programov operacije. Operacija se bo izvajala dobri dve leti. Prijavitelj operacije je Občina Šmartno ob Paki. Partnerji operacije so Mladinski center Šmartno ob Paki, Turistično društvo Šmartno ob Paki, Ekološka kmetija Potočnik Poprask.

Sanitarni objekt se bo zgradil na območju Mladinskega centra Šmartno ob Paki in bo služil kot podpora programu operacije s prireditvami, aktivnostmi in podpori turizmu. Del objekta bo namenjen kolesarnici za e – kolesa, katerih nakup se predvideva v sklopu operacije. Objekt bo vseboval sanitarije (moški, ženske, invalidi), tuše, prostor z umivalniki, kolesarnico s polnilnicami za e-kolesa.

TIC se bo uredil v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki. Njegov namen bo izboljšati in okrepiti turistično prepoznavnost območja LAS ZSŠD ter Šmartna ob Paki. Prav tako pa enotno predstaviti turistično ponudbo območja tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu.

Dodatni razlogi za izvedbo operacije so tudi povečati prepoznavnost Šmartna ob Paki v povezavi z značilnostjo območja kot vinorodnega okoliša, kar ga dela edinstvenega na tem območju. Izkoristiti tradicijo kulturne in naravne dediščine Šmartna ob Paki ter celotnega območja LAS ZSŠD za večjo prepoznavnost območja kot turistične destinacije. Izkoristiti lokacijsko danost Šmartnega ob Paki v odnosu do Zg. Savinjske in Šaleške doline saj leži med njima ter ju povezuje.

Ime MARTINOV SVET se navezuje na farnega zavetnika kraja in občine Šmartno ob Paki. Sv. Martin je s svojo zgodbo ter v povezavi z vinogradništvom, martinovim in folkloristiko, ki spremlja njegov lik močno povezan s krajem ter običaji in prireditvami v Šmartnem ob Paki.

 

CILJI

 • Izvesti nove programe na področju turizma, promocije (lokalnih) izdelkov in storitev, delavnic za starejše in mlade brezposelne.
 • Povezati turistične ponudnike območja LAS ZSŠD.
 • Ljudem iz Šmartna ob Paki in LAS ZSŠD, turistom, ranljivim skupinam omogočiti dostop do prireditev in dogodkov podprtih z ustrezno infrastrukturo in jim na ta način izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju.
 • Povečati jim dostop do storitev na lokalni ravni in izboljšati sonaravno rabo lokalnih virov.
 • Povečati kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem ter ranljivim skupinam območja.
 • Povečati okoljske, gospodarske in družbene koristi tako za uporabnike kot ponudnike (turističnih) proizvodov in storitev.
 • Povečati zaposljivost.

 

AKTIVNOSTI

 • Koordinacija in vodenje operacije
 • Priprava in izvedba programov operacije
 • Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti operacije
 • Oblikovanje novonastalih mrež ter vzdrževanje mrež
 • Ureditev TIC-a v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki ter nakup potrebne pisarniške in tehnične opreme
 • Izgradnja sanitarnega objekta s kolesarnico za e – kolesa
 • Izdelava spletne strani operacije
 • Tisk promocijske brošure operacije (TIC)
 • Nakup e – koles in pripadajoče opreme
 • Izdelava in postavitev turistično informacijske table za območje Šmartna ob Paki in širše regije
 • Izdelava promocijskega filma operacije (TIC)

 

REZULTATI

 • Dostopnejše (turistične) storitve in produkti za ciljne skupine operacije.
 • Boljša infrastruktura za potrebe turizma in prostega časa, ki bo omogočila boljšo uporabniško izkušnjo ciljnim skupinam ter ranljivim skupinam.
 • Lažja dostopnost (turističnih) programov in storitev za ciljne skupine.
 • Izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev območja in turistov, ki ga bodo obiskali.
 • Boljša informiranost turistov in lokalnega prebivalstva o turistični, storitveni ponudbi prostora.
 • Boljša promocija in turistična prepoznavnost območja LAS ZSŠD in Šmartna ob Paki.
 • Izboljšanje kvalitete aktivnosti in dogodkov s podporo pridobljene nove infrastrukture (sanitarni objekt s kolesarnico za e – kolesa, ureditev prostorov TIC-a).
 • Izboljšanje položaja ranljivih skupin območja prek programa delavnic in aktivnosti za spodbujanje položaja starejših in mladih brezposelnih.
 • Izboljšanje okoljske, gospodarske in družbene koristi tako za uporabnike kot ponudnike (turističnih) proizvodov in storitev.
 • Olajšan dostop do storitev na lokalni ravni in izboljšana sonaravna raba lokalnih virov za ciljne skupine in ponudnike lokalnih virov.

Evropska komisija (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl) in Program za razvoj podeželja (https://www.program-podezelja.si/sl/)

Martinov svet logoti brez

Koledar dogodkov

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Martinov svet logoti brez