Nova sodelavka – mladinska delavka

V Mladinskem centru Šmartno ob Paki uspešni na razpisu za zaposlitev na področju mladinskega dela.

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je novembra objavilo javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«. Razpis omogoča zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju.

 

Na razpis smo poslali vlogo tudi iz JZ Mladinski center Šmartno ob Paki in bili februarja obveščeni, da smo eden izmed 113 upravičenih prijaviteljev. Po objavi prostega delovnega mesta »Mladinski delavec na področju mladinskega dela (m/ž)«, prejemu vlog in končno tudi izbirnem postopku se nam je 1. marca pridružila nova sodelavka. Njene glavne naloge bodo zajemale pomoč pri organizaciji rednih in projektnih aktivnosti, sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, pomoč na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja mladih, sodelovanje z uporabniki programov in obiskovalci, sodelovanje z društvi, klubi, ostalimi javnimi zavodi v lokalni skupnosti, sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi ter sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti in državi in administrativna dela.

 

Zaposlitev na podlagi razpisa prinaša mladim možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc, za naš Mladinski center pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim in korak k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. Operacija traja od 1. marca do 30. novembra 2018.

 

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Urada RS za mladino: http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/programsko_obdobje_2014_2020/javni_razpis_zaposlitev_na_podrocju_mladinskega_dela_v_mladinskem_sektorju/

 

 Sledite: http://eu-skladi.si/

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Koledar dogodkov